Přejít na obsahovou část stránky
Vedení účetnictví je velmi důležité nejen pro sestavení daňových přiznání k dani z příjmů a DPH, ale také pro správné řízení firmy a strategické rozhodování. Neváhejte proto, kontaktujte nás, a nechte si odborně a efektivně vést vaše účetnictví.

Samozřejmostí je individuální přístup k zákazníkovi a flexibilita, tudíž jednotlivé agendy jsou šité na míru vašemu podnikání. V rámci našich služeb vás také, na základě plné moci, zastoupíme při jednání se státními orgány, včetně průběhu kontrol.
 

Zpracování účetnictví zahrnuje komplexní služby

 • vedení hlavní knihy a účetního deníku
 • knihy pohledávek a závazků, saldokonto, evidence úhrad
 • pokladní a bankovní knihy
 • evidence zásob
 • evidence majetku
 • tiskové a přehledové sestavy
 • závěrkové operace - uzavření roku stávajícího, navedení počátečních stavů
 • zpracování účetní závěrky - výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce
 • mzdová evidence
 • knihy jízd
K vedení výše uvedených agend používáme specializované účetní programy MRP a POHODA.

Účetní poradce vám nabídne ucelený pohled na vaše podnikání

 • informace o majetku (aktiva).
 • informace o zdrojích krytí = jak byl majetek pořízen (pasiva).

Výstupy z tohoto systému ve finální fázi poskytují nejen informace pro správné a včasné placení daní, ale také důležitá data pro řízení podniku. Docela snadno zde zjistíme, zda je daná firma ekonomicky provozuschopná, jaký je její hospodářský výsledek za určité časové období, finanční toky cash flow, atp.

Jsme si vědomi důležitosti vašeho podnikání, a tomu přizpůsobujeme veškerou naši aktivitu.
Napište nám své požadavky.

Účetnictví je nástroj pro sledování a věrné zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly. Pro dříve známý termín podvojné účetnictví se od 1. ledna 2004 používá označení „účetnictví“. Základní funkcí tohoto systému je srovnání stavu majetku společnosti zaneseného v účetnictví se stavem skutečným.

Postupy účtování a účetní standardy jsou v České republice upraveny zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Ten ukládá subjektům povinnost vést účetnictví jako soustavu záznamů, správně, průkazně, úplně, v české měně a jako celek a to prostřednictvím provázaných zápisů na účtech legislativně stanovené účetní osnovy.

Účetnictví i vedení daňové evidence zajišťujeme v Praze, středních Čechách a Olomouci.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti