Přejít na obsahovou část stránky

Výslednou cenu ovlivňuje celá řada faktorů – časová dotace, odbornostní náročnost, typ požadovaného účetního software, způsob předávání účetních dokladů, region apod.

Kontaktujte nás a získejte individuální cenovou nabídku na vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňovou optimalizaci a další poradenské služby.

Používáme dva základní principy cenotvorby za naše služby:

 • cena za položky – celková cena vychází z počtu zaúčtovaných položek v účetním deníku
 • paušální platba – cena je stanovena jako měsíční paušál podle objemu práce, složitosti účtování, počtu zaměstnanců, výše obratu, způsobu předávání dokladů a případných specifických požadavků partnera. Tento paušál pak zahrnuje veškeré dodávané služby

 

Každý princip cenotvorby má své výhody i nevýhody. Tyto jsou vždy potenciálnímu partnerovi vysvětleny při osobním jednání a klient si pak může zvolit pro něj výhodnější variantu. V průběhu spolupráce je samozřejmě kdykoliv možné jednotlivé principy změnit.

Za provedené služby klientovi ručíme a jsme na případné škody řádně pojištěni. 

Uvedené částky v ceníku služeb jsou bez DPH.

Přehled cen za služby

 • Nepodnikající

  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - základní:

  pro subjekty mající příjmy pouze ze závislé činnosti v ČR (§6 ZDP) 1.000 Kč
  pro subjekty mající i jiné příjmy (§6 a §8-10 ZDP, příp. §7 s paušálními náklady) 2.000 Kč
  pro subjekty mající příjmy ze zahraničí (§6 ZDP a příjmy ze zahraničí) 3.000 Kč
  přiznání k dani z nemovitých věcí 2.000 Kč

  Konzultace, registrační služby, ostatní služby

  poradenství u nesmluvních klientů – hodinová sazba 1.000 Kč
  zastupování na úřadech u nesmluvních klientů – hodinová sazba 1.000 Kč
  administrativa, pochůzky u nesmluvních klientů - hodinová sazba 350 Kč
  zpracování specifických formulářů a žádostí pro účely dotací, úvěrů, kompenzací apod. – hodinová sazba 1.000 Kč
 • Živnostníci

  Zpracování daňové evidence

  daňová evidence - za řádek v deníku 20 Kč
  daňová evidence - za řádek v deníku při poskytnutí datového importu 15 Kč
  daňová evidence - minimální měsíční paušál 1.500 Kč
  příplatek za dodání dokladů v době kratší než 7 dnů před termínem podání přiznání k DPH 25 %
  revize daňové evidence, účetní a daňový dohled dle rozsahu prací

  Zpracování mezd a personalistiky

  zpracování mzdy 1. zaměstnance v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti za měsíc 750 Kč
  zpracování mzdy 2. a dalších zaměstnanců v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti za měsíc 350 Kč
  zpracování mzdy na základě dohody o provedení práce za 1 zaměstnance za měsíc 250 Kč
  vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 1.500 Kč
  vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 1.000 Kč

  Zpracování nepřímých daní

  zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty 600 Kč
  zpracování kontrolního hlášení 600 Kč
  zpracování souhrnného hlášení 600 Kč
  zpracování přiznání ke spotřební dani 600 Kč
  zpracování intrastat – celní úřad 600 Kč

  Zpracování přímých daní

  přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP DzP FO):  
  pro subjekty mající příjmy pouze ze závislé činnosti v ČR (§6 ZDP) 1.000 Kč
  pro subjekty mající jiné příjmy a příjmy ze samostatné činnosti s paušálními náklady (§6 a §8-10 ZDP a §7) 2.000 Kč
  pro subjekty mající příjmy ze samostatné činnosti (§7 na základě daňové evidence) 2.500 Kč
  pro subjekty mající příjmy ze zahraničí (§6 ZDP a příjmy ze zahraničí) 3.000 Kč
  zpracování statistických výkazů 1.000 Kč

  Konzultace, registrační služby, ostatní služby

  konzultace, registrační služby, ostatní služby u smluvních klientů zdarma
  poradenství u nesmluvních klientů – hodinová sazba 1.000 Kč
  zastupování na úřadech u nesmluvních klientů – hodinová sazba 1.000 Kč
  administrativa, pochůzky u nesmluvních klientů - hodinová sazba 350 Kč
  registrace k daním u nesmluvních klientů 1.000 Kč
  registrace k DPH u nesmluvních klientů 1.500 Kč
  zpracování specifických formulářů a žádostí pro účely dotací, úvěrů, kompenzací apod. – hodinová sazba 1.000 Kč
 • Společnosti

  Zpracování účetnictví

  účetnictví - za řádek v účetním deníku 30 Kč
  účetnictví - za řádek v účetním deníku při poskytnutí datového importu 15 Kč
  účetnictví - minimální měsíční paušál 2.000 Kč
  příplatek za dodání dokladů v době kratší než 7 dnů před termínem podání přiznání k DPH 25 %
  revize účetnictví, účetní a daňový dohled dle rozsahu prací

  Zpracování mezd a personalistiky

  zpracování mzdy 1. zaměstnance v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti za měsíc 750 Kč
  zpracování mzdy 2. a dalších zaměstnanců v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti za měsíc 350 Kč
  zpracování mzdy na základě dohody o provedení práce za 1 zaměstnance za měsíc 250 Kč
  vyúčtování daně ze závislé činnosti za rok 1.500 Kč
  vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 1.000 Kč

  Zpracování nepřímých daní

  zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty 600 Kč
  zpracování kontrolního hlášení 600 Kč
  zpracování souhrnného hlášení 600 Kč
  zpracování přiznání ke spotřební dani 600 Kč
  zpracování intrastat – celní úřad 600 Kč

  Zpracování přímých daní

  zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob (DAP DzP PO) 4.000 Kč
  zpracování rozvahy 1.000 Kč
  zpracování výkazu zisků a ztrát 1.000 Kč
  zpracování textové přílohy 1.000 Kč
  Zpracování Cash Flow 1.000 Kč
  zpracování statistických výkazů 1.000 Kč

  Konzultace, registrační služby, ostatní služby

  konzultace, registrační služby, ostatní služby u smluvních klientů zdarma
  poradenství u nesmluvních klientů – hodinová sazba 1.000 Kč
  zastupování na úřadech u nesmluvních klientů – hodinová sazba 1.000 Kč
  administrativa, pochůzky u nesmluvních klientů - hodinová sazba 350 Kč
  registrace k daním u nesmluvních klientů 1.000 Kč
  registrace k DPH u nesmluvních klientů 1.500 Kč
  zpracování specifických formulářů a žádostí pro účely dotací, úvěrů, kompenzací apod. – hodinová sazba 1.000 Kč
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti