Přejít na obsahovou část stránky

Daňový doklad je faktura nebo účtenka (cizím slovem paragon), který musí mít náležitosti stanovené § 26-35 zákona o DPH. Daňový doklad musí vystavit každý plátce daně z přidané hodnoty při prodeji jeho zboží nebo služby.

Podle způsobu platby a výše zdanitelného plnění existují tři typy daňových dokladů:

 • Zjednodušený daňový doklad – používá se při platbě v hotovosti, pokud částka nepřesahuje částku 10 tisíc Kč.
 • Daňový doklad – používá se ve všech ostatních případech.
 • Souhrnný daňový doklad – je daňovým dokladem (Daňový doklad u DPH), který může vystavit plátce DPH na několik samostatných zdanitelných plnění nebo plnění, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně pro jednu osobu.
   

Zjednodušený daňový doklad

Lze ho použít pouze při nákupu za hotové nebo při placení kartou či šekem,
a to do 10 000 Kč vč. DPH.

Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat:

 • Obchodní firmu (resp. jméno a příjmení),
 • sídlo nebo místo podnikání resp. bydliště plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • pořadové číslo dokladu,
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 • datum vystavení dokladu,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 • výše ceny celkem (včetně DPH),
 • základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty.
   

Běžný daňový doklad

Běžný daňový doklad obsahuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu a navíc obsahuje:

 • Identifikační údaje o příjemci zdanitelného plnění (kupujícím),
 • základ DPH a vyčíslenou DPH.
   

Souhrnný daňový doklad

Souhrnný daňový doklad je daňovým dokladem (Daňový doklad u DPH), který může vystavit plátce DPH na několik samostatných zdanitelných plnění nebo plnění, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně pro jednu osobu. Pokud se pro jeho vystavení plátce rozhodne, je povinen jej vystavit nejpozději do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění, nebo byla přijata první platba za plnění uvedená na tomto souhrnném daňovém dokladu. Údaje společné pro všechna samostatná zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně mohou být na souhrnném daňovém dokladu uvedeny pouze jednou, další údaje potřebné pro stanovení daňové povinnosti musí být uvedeny zvlášť pro každé samostatné plnění.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti