VEDEME ÚČETNICTVÍprofesionálně - Praha, střední Čechy, Zlín


Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Podnikatelskou činnost lze evidovat dvojím způsobem.

Daňová evidence

Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (živnostník, umělec, advokát, daňový poradce) a přitom nejsou účetní jednotkou.

Účetnictví

Je upraveno zákonem o účetnictví a vedou jej právnické osoby (například obchodní společnosti) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou.

Fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v případě, že její obrat za předcházející rok přesáhl částku 25 mil. Kč. V takovém případě má povinnost vést účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se stala účetní jednotkou.

Stane-li se fyzická osoba účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let, a to i v případě, že v těchto letech nedosáhla obratu 25 mil. Kč.

Příklad

Fyzická osoba v roce 2011 v daňové evidenci dosáhla obratu vyššího než 25 mil. Kč, takže od 1. 1. 2012 se stala účetní jednotkou. V tomto roce (2012) bude ještě vést daňovou evidenci, od 1. 1. 2013 povede účetnictví.

Další důvody pro vedení účetnictví

Vlastní rozhodnutí fyzické osoby (převod z daňové evidence na vedení účetnictví se provádí k 1.1. následujícího roku.

Účetnictví vedou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku - mají povinnost přejít z daňové evidence na účetnictví ke dni zápisu do obch. rejstříku. Fyzická osoba se musí do obchodního rejstříku zapsat v případě, že výše jejích příjmů či výnosů dosáhla či přesáhla za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 milionů Kč, nebo provozuje živnost průmyslovým způsobem. Jedná se o složitější činnosti, u nichž již jednotlivé dílčí činnosti naplňují znaky živnosti.

Hlavní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Daňové evidenci se dříve říkalo jednoduché účetnictví, zatímco dnešní účetnictví bylo účetnictví podvojné.

Daňová evidence slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů. Hospodářský výsledek (základ daně) se v daňové evidenci určí jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Účetnictví naproti tomu poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření firmy. Hospodářský výsledek (základ daně) se v účetnictví zjišťuje jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

  • Příjmy – přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je okamžik zaplacení
  • Výdaje – úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu, rozhodující je okamžik zaplacení
  • Výnosy – výkony vyjádřené v Kč, není rozhodující okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu
  • Náklady – spotřeba hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo práce pracovníků podniku, není rozhodující okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu

Kontakujte nás. Zkonzultujeme rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Kontaktujte nás

AKIMA spol. s.r.o.
Trmická 848/8
Praha 9, 19000

E-mail:
Tel.: +420 724 338 228
Další kontakty

Jsme vám k dispozici v Praze, středních Čechách a ve Zlíně

Účetnictví Praha, Kladno, Nymburk, Poděbrady, Kutná Hora, Říčany, Beroun, Benešov, Mělník, Mladá Boleslav, Příbram, Zlín.

Ceník účetních služeb

>> Přejít na ceník


© 2022 AKIMA, spol. s r.o – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing